trosma

8.4.06

Que me pasa, doutor?


Cáeme ben un ministro de Interior!